Kontakt
Oferta specjalna

Jakie konsekwencje rodzi zakończenie umowy leasingu?

Zbliża się termin zakończenia dwuletniego okresu leasingu pojazdu. Odpisów amortyzacyjnych dokonywał leasingodawca. Wartość pojazdu określona w umowie wynosiła około 90.000 zł. Wartość wykupu wynosi około 12.000 zł. Wartość rynkowa pojazdu to około 60.000 zł. Jakie konsekwencje podatkowe rodzi wykup przedmiotu leasingu w przypadku wykupu na firmę? A jakie gdyby podatnik wykupił pojazd "prywatnie"? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, opodatkowany jest podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Kto może dokonać wykupu pojazdu?

Odpowiedź

Po dokonaniu wykupu auto z leasingu wprowadza się je do ewidencji środków trwałych w cenie wykupu i dokonuje odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. Cena wykupu niższa od wartości rynkowej nie rodzi skutków podatkowych dla leasingobiorcy. Jeśli finansujący wyrazi zgodę, wykupu samochodu poleasingowego może dokonać dowolny podmiot - także wspólnik spółki cywilnej, która była leasingującym. Wykup taki nie rodzi skutków podatkowych u nabywcy.
Jeżeli samochód nie może być uznany za ciężarowy w świetle przepisów podatkowych, należy go wprowadzić do ewidencji majątku trwałego, aby w pełni rozliczać koszty jego eksploatacji. Ponieważ został zakupiony za 260 zł, można dokonać jednorazowej amortyzacji.
Od ceny zakupu samochodu osobowego można odliczyć 60% podatku naliczonego.
Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego finansujący przenosi własność używanego na podstawie tej umowy środka trwałego na osobę trzecią oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę, kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego w dniu zapłaty. Kosztem jest tutaj wypłacona kwota, jednak tylko do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto. Kwota otrzymana przez korzystającego stanowi jego przychód w dniu jej otrzymania.
Wykupienie przedmiotu leasingu przez przedsiębiorcę - dotychczasowego korzystającego - nie niesie więc niekorzystnych skutków podatkowych. Jeśli wykup auta dokonany zostanie "prywatnie" - przez osobę fizyczną, a nie jako przez przedsiębiorcę, także nie będzie to miało skutków podatkowych; należy bowiem pamiętać, że osoba fizyczna i ta sama osoba fizyczna jako przedsiębiorca to faktycznie ten sam podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
Samochód wprowadza się do ewidencji środków trwałych z datą przyjęcia do używania. Samochód wykupiony z leasingu był zapewne używany przez cały czas, a zatem datą wprowadzenia go do ewidencji będzie datą wykupu. Cena wykupu będzie wartością początkową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na zasadach ogólnych; jeśli cena wykupu będzie niższa niż 3500 zł, odpisów można dokonać jednorazowo.
Wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu może - jeśli taka jest wola stron - dokonać inny podmiot, także wspólnik spółki, która była korzystającym. Zakup taki nie rodzi dla nabywcy skutków podatkowych.
Jeżeli samochód nie może być uznany za ciężarowy w świetle przepisów podatkowych, należy go wprowadzić do ewidencji majątku trwałego, aby w pełni rozliczać koszty jego eksploatacji. Ponieważ został zakupiony za 260 zł, można dokonać jednorazowej amortyzacji.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652 z późn. zm.), wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2011 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł.

Małgorzata Niedźwiedzka

Doświadczona księgowa (licencja Ministerstwa Finansów). Główny specjalista do spraw finansów i budżetu w dużym przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym. Specjalista z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Data publikacji: 08/07/2013

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1178

zła odpowiedź

387

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.