Kontakt
Oferta specjalna

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów ciężarowych do 3,5 t.

PYTANIE

W marcu 2014r. wziąłem w leasing samochód Renault Master ze skrzynią – chłodnią o ładowności do 3,5t. Zaraz po odebraniu auta w tym samym miesiącu przeprowadziłem badanie techniczne, w ramach którego uzyskałem zaświadczenie o spełnieniu warunków VAT-4, uprawniające do pełnego odliczenia podatku VAT. Czy w związku ze zmianą przepisów o VAT po 1 kwietnia 2014r. muszę ponownie przeprowadzić w/w badanie?

ODPOWIEDŹ

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Zmienia ona zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W przypadku niektórych rodzajów aut dostawczych wprowadziła ona także obowiązek przeprowadzenia ponownego badania technicznego, dzięki któremu będzie przysługiwała możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia oraz eksploatacji pojazdu.

Nowa definicja pojazdu samochodowego

W ramach nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w słowniku do ustawy wprowadzono definicję pojazdu samochodowego identyczną jak w przepisach o ruchu drogowym. W związku z tym za pojazd samochodowy będzie należało uznawać każdy pojazd silnikowy (czyli wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Z punktu widzenia możliwości odliczenia VAT od zakupu i użytkowania pełne 100% VAT będzie możliwe do odliczenia w przypadku pojazdów specjalnych i takich, których konstrukcja wyklucza wykorzystanie prywatne (niezwiązane z działalnością gospodarczą).

Do tej grupy zaliczamy:

  1. Wielozadaniowe, vany i pick-py z jednym rzędem siedzeń lub z otwartą częścią do przewozu ładunków,
  2. Samochody dostawcze i furgony z oddzielną kabiną kierowcy
  3. Pojazdy specjalne takie jak np. agregat elektryczny/spawalniczy, koparka, ładowarka, podnośnik, żuraw – dla tych pojazdów będzie możliwe odliczenie 100% VAT – zarówno od nabycia auta, jak również od wszelkich wydatków związanych z jego eksploatacją (paliwo, przeglądy tech., naprawy, opony, myjnia, płyny, części zamienne, itp.).

Warto przy tym wspomnieć, że spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań a status samochodów specjalnych na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Dotychczas wydawane zaświadczenia VAT-1, VAT-3 lub VAT-4 od 1 kwietnia 2014r. zostały zastąpione zaświadczeniami VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z pełnego odliczenia VAT w związku z tego rodzaju pojazdami muszą przeprowadzić dodatkowe badania techniczne po wejściu w życie ustawy (nawet, jeśli dysponują już zaświadczeniami VAT-1, VAT-3 lub VAT-4).

Na podstawie przepisów przejściowych badanie techniczne pojazdów używanych przed 1 kwietnia 2014 r. będzie musiało być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (czyli do 1 lipca 2014r.). Swoją aktualność zachowują jedynie badania, którym były poddane samochody van i wielozadaniowe z jednym rzędem siedzeń – z zaświadczeniem VAT-1 (o ile nie było w nich przeróbek).

Dodatkowe badanie polega na sprawdzeniu, czy pojazd spełnia wymagania określone w art.86a, ust.9:

VAT-1a*

Pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

 leasing2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAT-1b*

Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków (tzw. pick-upy);

leasing1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAT-2*

Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

 leasing3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Określenia VAT-1a, VAT-1b, VAT-2 nie mają podstaw prawnych – są to określenia przypisane przez Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów.

Przybliżony koszt nowego badania VAT w OSKP wynosi 50 zł.

Podkreślić należy, że inaczej niż to było przed 1 kwietnia 2014r., jeden rząd siedzeń będzie konieczny również wówczas, gdy pojazd ma odkrytą część ładunkową oraz jeżeli stanowi ona odrębną część konstrukcyjną.

Oznacza to, że tracą prawo do pełnego odliczenia VAT przedsiębiorcy posiadający auta dostawcze z podwójnymi rzędami siedzeń (tzw. „dubel kabina”).

W przypadku innych samochodów niż wskazane powyżej, podatnik będzie mógł klasyfikować cały VAT jako naliczony, ale jedynie pod warunkiem, gdy będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdów, z której jednoznacznie będzie wynikało, iż samochód służy tylko i wyłącznie działalności gospodarczej (UWAGA! Jest to inna, bardziej szczegółowa ewidencja niż ta, którą podatnicy prowadzą do celów podatku dochodowego) oraz powiadomi urząd skarbowy o fakcie używania takiego samochodu i odliczania 100% VAT (złoży informację VAT-26 nie później niż w ciągu 7 dni od daty, w której poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z pojazdem).

Do tej grupy pojazdów zaliczają się:

  • osobowe – zarówno firmowe, jak i prywatne wykorzystywane do celów firmowych (rozliczane za pomocą kilometrówki),
  • pojazdy z odkrytą oraz zamkniętą częścią ładunkową posiadające podwójny rząd siedzeń,
  • „z kratką” - homologacja N1 nie będzie już miała znaczenia,
  • motocykle – które zgodnie z przepisami o ruchu drogowym są zaliczane do pojazdów samochodowych.

Natomiast motorowery nie zaliczają się do tej grupy, co oznacza, że pozwalają odliczać 100% VAT niezależnie od spełnienia poniższych kryteriów.

Warto zauważyć, że część przedsiębiorców została wykluczona z możliwości pełnego odliczenia VAT, nawet jeśli spełni w/w kryteria. Dotyczy to właścicieli firm, które prowadzone są w ich miejscach zamieszkania. Zdaniem ustawodawcy ten fakt wyklucza opcję wykorzystywania samochodu tylko w działalności.

W przypadku kontroli skarbowej fakt udowodnienia, iż auto jest używane wyłącznie na cele firmowe będzie spoczywał na podatniku. W związku z tym poza wypełnieniem w/w warunków w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników wskazane byłoby przygotować odpowiedni regulamin zakazujący używania samochodu do celów prywatnych.

Grzegorz Olszewski

Autor jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.

Data publikacji: 06/05/2014

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1442

zła odpowiedź

309

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.