Kontakt
Oferta specjalna

Nowe zasady rozliczania amortyzacji samochodów osobowych od 2019r. Czy przy użytkowaniu auta w celach mieszanych będzie można zaliczyć do kosztów 75% czy 100% odpisów amortyzacyjnych?

Pytanie przedsiębiorcy:

W lutym 2019r. planuję zakup za gotówkę samochodu na firmę o wartości 120.000 zł netto (147.600 zł brutto). Moja firma jest płatnikiem VAT, rozliczam się za pomocą KPIR w wariancie podatku liniowego 19%. W związku z wejściem od 1.01.2019 zmian w przepisach podatkowych dot. samochodu w firmie chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób będę mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, tj. ile dokładnie miesięcznie będę mógł zaliczać do KUP? Zakładam, że amortyzacji będę dokonywał, stosując liniową stawkę amortyzacji 20%, a więc przez okres 60 m-cy, samochód będzie użytkowany w celach mieszanych (zarówno prywatnie jak i na potrzeby firmy).

 

Odpowiedź:

Z opisanej sytuacji wynika, iż po 1 stycznia 2019r. do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe zaliczenie comiesięcznie 75% wartości odpisów amortyzacyjnych. W przypadku samochodu o wartości 120 tys. zł netto będzie to kwota 1.672,50 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ,,u.p.d.o.f.’’, który będzie obowiązywał w nowym brzmieniu od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a u.p.d.o.f., który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Z powyższych przepisów wynika, iż dla samochodów osobowych użytkowanych tylko na potrzeby prowadzonej działalności, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć 100 % wydatków eksploatacyjnych, np. wydatków na paliwo. Natomiast dla samochodów użytkowanych zarówno na cele prowadzonej działalności gospodarczej, jak również na cele osobiste, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko 75% wydatków eksploatacyjnych (wynika to z pkt. 46a). Do opłat eksploatacyjnych zaliczamy wydatki przede wszystkim na paliwo, oleje, serwis, ogumienie, usługi serwisowe, itp. Wskazać należy, iż choć amortyzacja nie jest wydatkiem w sensie ekonomicznym, to jednak opisana powyżej zasada będzie dotyczyć również odpisów amortyzacyjnych. Należy mieć bowiem na uwadze cel omawianych zmian, którym jest uwzględnienie wykorzystania samochodów osobowych dla celów mieszanych, tj. osobistych i związanych z działalnością gospodarczą) w procesie rozliczenia podatku dochodowego. 

Mając na uwadze pytanie należy podsumować, iż w koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2019 r. można będzie zaliczyć 75% wartości odpisów amortyzacyjnych. Wynika z tego, iż:

- podatek VAT wynosi 27.600 zł, z czego 50% podlegające odliczeniu wynosi 13.800 zł.

- wartość początkowa środka trwałego wynosi zatem 133.800 zł (120.000 + 13.800). Kwota ta nie przekracza limitu 150.000 zł, zatem w całości zostaje poddana amortyzacji.

- miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 2.230 zł (133.800 zł/60m-cy).

- koszty uzyskania przychodu – 1.672,50 zł (2.230 * 75%).

 

Autor: Tomasz Kaczyński

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11008). Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Były pracownik Urzędu Skarbowego w Mławie i Izby Skarbowej w Olsztynie, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z szacunkowym określaniem podstaw opodatkowania, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków oraz postępowania podatkowego, Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Warszawie oraz Olsztynie.

Pytanie przedsiębiorcy:

W lutym 2019r. planuję zakup za gotówkę samochodu na firmę o wartości 120.000 zł netto (147.600 zł brutto). Moja firma jest płatnikiem VAT, rozliczam się za pomocą KPIR w wariancie podatku liniowego 19%. W związku z wejściem od 1.01.2019 zmian w przepisach podatkowych dot. samochodu w firmie chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób będę mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, tj. ile dokładnie miesięcznie będę mógł zaliczać do KUP? Zakładam, że amortyzacji będę dokonywał, stosując liniową stawkę amortyzacji 20%, a więc przez okres 60 m-cy, samochód będzie użytkowany w celach mieszanych (zarówno prywatnie jak i na potrzeby firmy).

 

Odpowiedź:

Z opisanej sytuacji wynika, iż po 1 stycznia 2019r. do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe zaliczenie comiesięcznie 75% wartości odpisów amortyzacyjnych. W przypadku samochodu o wartości 120 tys. zł netto będzie to kwota 1.672,50 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ,,u.p.d.o.f.’’, który będzie obowiązywał w nowym brzmieniu od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a u.p.d.o.f., który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Z powyższych przepisów wynika, iż dla samochodów osobowych użytkowanych tylko na potrzeby prowadzonej działalności, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć 100 % wydatków eksploatacyjnych, np. wydatków na paliwo. Natomiast dla samochodów użytkowanych zarówno na cele prowadzonej działalności gospodarczej, jak również na cele osobiste, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko 75% wydatków eksploatacyjnych (wynika to z pkt. 46a). Do opłat eksploatacyjnych zaliczamy wydatki przede wszystkim na paliwo, oleje, serwis, ogumienie, usługi serwisowe, itp. Wskazać należy, iż choć amortyzacja nie jest wydatkiem w sensie ekonomicznym, to jednak opisana powyżej zasada będzie dotyczyć również odpisów amortyzacyjnych. Należy mieć bowiem na uwadze cel omawianych zmian, którym jest uwzględnienie wykorzystania samochodów osobowych dla celów mieszanych, tj. osobistych i związanych z działalnością gospodarczą) w procesie rozliczenia podatku dochodowego. 

Mając na uwadze pytanie należy podsumować, iż w koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2019 r. można będzie zaliczyć 75% wartości odpisów amortyzacyjnych. Wynika z tego, iż:

- podatek VAT wynosi 27.600 zł, z czego 50% podlegające odliczeniu wynosi 13.800 zł.

- wartość początkowa środka trwałego wynosi zatem 133.800 zł (120.000 + 13.800). Kwota ta nie przekracza limitu 150.000 zł, zatem w całości zostaje poddana amortyzacji.

- miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 2.230 zł (133.800 zł/60m-cy).

- koszty uzyskania przychodu – 1.672,50 zł (2.230 * 75%).

 

Autor: Tomasz Kaczyński

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11008). Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Były pracownik Urzędu Skarbowego w Mławie i Izby Skarbowej w Olsztynie, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z szacunkowym określaniem podstaw opodatkowania, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków oraz postępowania podatkowego, Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Warszawie oraz Olsztynie.

Pytanie przedsiębiorcy:

W lutym 2019r. planuję zakup za gotówkę samochodu na firmę o wartości 120.000 zł netto (147.600 zł brutto). Moja firma jest płatnikiem VAT, rozliczam się za pomocą KPIR w wariancie podatku liniowego 19%. W związku z wejściem od 1.01.2019 zmian w przepisach podatkowych dot. samochodu w firmie chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób będę mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, tj. ile dokładnie miesięcznie będę mógł zaliczać do KUP? Zakładam, że amortyzacji będę dokonywał, stosując liniową stawkę amortyzacji 20%, a więc przez okres 60 m-cy, samochód będzie użytkowany w celach mieszanych (zarówno prywatnie jak i na potrzeby firmy).

 

Odpowiedź:

Z opisanej sytuacji wynika, iż po 1 stycznia 2019r. do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe zaliczenie comiesięcznie 75% wartości odpisów amortyzacyjnych. W przypadku samochodu o wartości 120 tys. zł netto będzie to kwota 1.672,50 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ,,u.p.d.o.f.’’, który będzie obowiązywał w nowym brzmieniu od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a u.p.d.o.f., który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Z powyższych przepisów wynika, iż dla samochodów osobowych użytkowanych tylko na potrzeby prowadzonej działalności, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć 100 % wydatków eksploatacyjnych, np. wydatków na paliwo. Natomiast dla samochodów użytkowanych zarówno na cele prowadzonej działalności gospodarczej, jak również na cele osobiste, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko 75% wydatków eksploatacyjnych (wynika to z pkt. 46a). Do opłat eksploatacyjnych zaliczamy wydatki przede wszystkim na paliwo, oleje, serwis, ogumienie, usługi serwisowe, itp. Wskazać należy, iż choć amortyzacja nie jest wydatkiem w sensie ekonomicznym, to jednak opisana powyżej zasada będzie dotyczyć również odpisów amortyzacyjnych. Należy mieć bowiem na uwadze cel omawianych zmian, którym jest uwzględnienie wykorzystania samochodów osobowych dla celów mieszanych, tj. osobistych i związanych z działalnością gospodarczą) w procesie rozliczenia podatku dochodowego. 

Mając na uwadze pytanie należy podsumować, iż w koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2019 r. można będzie zaliczyć 75% wartości odpisów amortyzacyjnych. Wynika z tego, iż:

- podatek VAT wynosi 27.600 zł, z czego 50% podlegające odliczeniu wynosi 13.800 zł.

- wartość początkowa środka trwałego wynosi zatem 133.800 zł (120.000 + 13.800). Kwota ta nie przekracza limitu 150.000 zł, zatem w całości zostaje poddana amortyzacji.

- miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 2.230 zł (133.800 zł/60m-cy).

- koszty uzyskania przychodu – 1.672,50 zł (2.230 * 75%).

 

Autor: Tomasz Kaczyński

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11008). Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Były pracownik Urzędu Skarbowego w Mławie i Izby Skarbowej w Olsztynie, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z szacunkowym określaniem podstaw opodatkowania, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków oraz postępowania podatkowego, Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Warszawie oraz Olsztynie.

Data publikacji: 14/11/2018

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

840

zła odpowiedź

807

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor1@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.