Kontakt
Oferta specjalna

Leasing zwrotny

Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą. Planuje on dokonać zakupu samochodu osobowego w Niemczech, a później w Polsce skorzystać z leasingu operacyjnego zwrotnego.

  1. W jaki sposób należy rozliczyć te czynności?
  2. Czy obowiązkowe będzie zapłacenie akcyzy?

 

W opisanej sytuacji występuje kilka zdarzeń na gruncie podatku od towarów i usług.

Zaistniało tutaj wewnątrzspólnotowe nabycie środka transportu, które podlega opodatkowaniu VAT.

Dla dokładniejszego wyjaśnienia sięgną należy do przepisu art. 103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stanowi on, że podatnicy VAT, którzy składają deklarację VAT-7 (VAT-7K) są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Obowiązek dotyczy przypadku gdy nabywany wewnątrzwspólnotowo środek transportu ma być zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

Podatek, który należy zapłacić z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów trzeba wykazać w deklaracji podatkowej VAT-7. Pole 34 należy uzupełnić kwotą podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu, natomiast w polu 44 trzeba wpisać podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycie samochodu, który został wpłacony do urzędu skarbowego.

Podatek należny, który został zapłacony do urzędu skarbowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu jest odejmowany od miesięcznego zobowiązania podatkowego.

Powyższy sposób rozliczenia się z podatku ma zastosowanie tylko wtedy, gdy firma kupuje samochód dla siebie.

Jeśli chodzi o podatek naliczony od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego to przyjmuje sie 60% podatku należnego, nie więcej niż 6.000 zł. Podatek naliczony podlega odliczeniu od podatku należnego w deklaracji za ten sam okres, w którym zadeklarowano podatek należny od nabycia.

W opisanej sytuacji nabycie samochodu nastąpiło w celu odsprzedania firmie leasingowej. Jeśli samochody nabywane są w celu odprzedaży, to wówczas nie stosuje się ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego.

Najbardziej prawidłowym działaniem w opisanej sytuacji jest rozliczenie podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu (odliczenie 60% tego podatku - ale nie więcej niż 6000 zł). Kolejny krok to dokonanie leasingu zwrotnego - czyli sprzedaży samochodu firmie leasingowej, a później wzięcie go w leasing. Następuje tutaj wówczas dostawa towarów, od której należy rozliczyć podatek należny.

W celu odpowiedzi na pytanie dotyczące podatku akcyzowego należy zwrócić uwagę na przepis art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Stanowi on, że w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  • nabycie wewnątrzspólnotowe samochodu osobowego, który nie był zarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

-wyprodukowanego na terytorium kraju,

-od którego nie została zapłacona akcyza od czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 art. 100.

Podatnik po dokonaniu przemieszczenia samochodu na terytorium kraju, ma obowiązek złożyć deklarację uproszczoną (zgodną z ustalonym wzorem). Składa się ją właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego (zazwyczaj od dnia przemieszczenia do Polski), nie później jednak niż w dniu dokonania rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Ponadto podatnik powinien obliczyć i zapłacić na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju (zgodnie z przepisami o ruchu drogowym).

Data publikacji: 25/07/2014

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

648

zła odpowiedź

416

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.