Kontakt
Oferta specjalna

Jak ustalić kwotę wykupu samochodu oraz czy przy wykupie należy naliczyć podatek VAT?

PYTANIE

Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT dokonujący sprzedaży wyłącznie opodatkowanej prowadzący KPiR zawarł z Leasingodawcą umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie na samochód osobowy. Po dokonaniu przedterminowej spłaty całości pożyczki dnia 07.08.2017 r. samochód stał się własnością jego firmy, tj. spółki cywilnej. Jeden z dwóch współwłaścicieli spółki chciałby wykupić ten samochód dla siebie. Jak ustalić kwotę wykupu oraz czy przy wykupie należy naliczyć podatek VAT? Samochód został zakupiony na umowę kupna-sprzedaży w 2015 r., nie został odliczony podatek VAT przy jego zakupie. Odliczane było jedynie 50% VAT-u od paliwa i materiałów eksploatacyjnych.

ODPOWIEDŹ

Wskazane jest, aby cena sprzedaży samochodu wspólnikowi nie odbiegała od jego wartości rynkowej. Dostawa (sprzedaż) tego samochodu jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%, jednak nie jest wykluczona możliwość zastosowania procedury opodatkowania marży (co zapewne oznaczałoby brak opodatkowania ze względu na kwotę sprzedaży niższą od kwoty nabycia).

W przedstawionej sytuacji – jak wynika z treści pytania – spółka cywilna sprzeda samochód jednemu ze swoich wspólników. Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że przepisy podatkowe wprost nie nakazują stosowania przez podatników określonych cen sprzedaży.

Zauważyć jednak należy, że zarówno przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują możliwość określania przez organy podatkowe skutków niektórych transakcji dokonywanych pomiędzy tzw. podmiotami powiązanymi. Aby wyłączyć ryzyko zastosowania przez organy podatkowe tych przepisów w przedstawionym stanie faktycznym, cena sprzedaży samochodu wspólnikowi nie powinna odbiegać od jego wartości rynkowej.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że stawka podatku VAT w przypadku dostaw (sprzedaży) samochodów wynosi, co do zasady, 23%. Dotyczy to również omawianego przypadku (nie ma znaczenia, że chodzi o samochód używany, jak również że z tytułu jego nabycia spółce cywilnej nie przysługiwało prawo do odliczenia).

Nie jest jednak wykluczone zastosowanie do jego dostawy procedury opodatkowania marży (co zapewne oznaczałoby brak opodatkowania ze względu na kwotę sprzedaży niższą od kwoty nabycia). Stosowanie tej procedury jest możliwe tylko w stosunku do dostaw towarów nabytych uprzednio przez podatników w celu odsprzedaży, jednak warunek ten jest niezgodny z przepisami unijnymi, a w konsekwencji nie obowiązuje. Co istotne, możliwość stosowania tej procedury także do dostaw towarów (w szczególności używanych samochodów) nie nabytych w celu odsprzedaży potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15.05.2014 r., czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10.10.2014 r.. W drugiej ze wskazanych informacji organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że "sprzedaż samochodu osobowego z majątku firmy zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży (bez możliwości odliczenia podatku VAT) powinna być opodatkowana na zasadzie marży".

Data publikacji: 16/05/2018

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

900

zła odpowiedź

845

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor1@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.