Kontakt
Oferta specjalna

Jak przeprowadzić przetarg na leasing samochodu?

PYTANIE

Jak przeprowadzić przetarg na leasing samochodu? Czy można przeprowadzić jedno postępowanie na dostawę i leasing samochodu? Jak obliczyć wartość zamówienia takiego przetargu?

ODPOWIEDŹ

Zazwyczaj takie postępowanie prowadzone jest w ramach jednego przetargu, którego przedmiotem jest dostawa w formie leasingu (najczęściej operacyjnego) pojazdu z/bez opcji wykupu. Umowa leasingu jest uregulowana przez Kodeks cywilny.

Początkowy artykuł tej regulacji stanowi, że: "Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego".

Jak wynika z powyższej definicji, czynności nabycia i oddania do korzystania odbywają się w ramach jednej umowy. Podział takiej umowy na dwie i analogicznie dwa zamówienia nie byłby więc uzasadniony. Stąd też właściwym jest przeprowadzenie jednego postępowania na dostawę poprzez leasing pojazdu. Potwierdza to także definicja dostawy, stanowiąc że przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. 

Szacowanie wartości takiego zamówienia udzielanego się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas:

  1. nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48;
  2. oznaczony:
  • a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia,
  • b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakładając więc, że zamawiający chce zawrzeć umowę leasingu na okres 2 lat, to powinien ustalić wartość zamówienia jako wartość przewidywanych wszystkich opłat, które będzie zobowiązany płacić leasingodawcy raty leasingowe, opłata początkowa itp., plus przewidywana wartość pojazdu po zakończeniu umowy leasingu.

Data publikacji: 21/11/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

238

zła odpowiedź

219

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.