Kontakt
Oferta specjalna

Jak odróżnić leasing operacyjny od najmu?

PYTANIE

Kiedy wynajem długoterminowy samochodu osobowego w sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością może być traktowany jako leasing operacyjny a kiedy jest najmem?
Jakie są różnice w podatku dochodowym od osób prawnych?

 

ODPOWIEDŹ

Podatkowe rozróżnienie najmu (dzierżawy) i leasingu opiera się na analizie, czy dana umowa spełnia przesłanki niezbędne do opodatkowania jej jak któraś z umów leasingu.

UZASADNIENIE

Na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pod pojęciem umowy leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której finansujący oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w u.p.d.o.p. korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów. Z kolei pod pojęciem umowy najmu czy dzierżawy (ale tylko na potrzeby rozróżnienia leasingu i najmu dla celów podatkowych należy rozumieć umowy, które nie spełniają warunków określonych w art. 17.

Kluczem do podatkowego rozróżnienia leasingu i najmu jest zatem analiza, czy:
- suma ustalonych opłat w umowie leasingu netto odpowiada co najmniej wartości początkowej (wartości rynkowej z dnia zawarcia kolejnej umowy leasingu),
- umowa leasingu finansowego została zawarta na czas oznaczony i zawiera postanowienie, że to korzystający dokonuje amortyzacji, ewentualnie, że finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów,
- suma opłat odpowiada co najmniej wartości leasingowanych gruntów (lub wydatkom na nabycie prawa ich wieczystego użytkowania).

Podatkowe rozróżnienie najmu (dzierżawy) i leasingu opiera się na analizie definicji poszczególnych rodzajów leasingu – operacyjnego, finansowego i leasingu gruntów – zawartych w przepisach u.p.d.o.p. Leasing samochodu osobowego będzie mógł być zatem traktowany jako leasing operacyjny wówczas, gdy umowa zawarta została na co najmniej 24 miesiące (40% z 5 lat normatywnego okresu amortyzacji), suma ustalonych opłat w umowie leasingu netto odpowiada co najmniej wartości początkowej samochodu a odpisów amortyzacyjnych dokonuje jego właściciel). jeśli odpisów dokonuje korzystający będzie to leasing finansowy, zaś w przypadku niespełnienia tych warunków – leasing, ale opodatkowany jak umowa najmu czy dzierżawy. Proszę zauważyć, że przepisy podatkowe nie rozstrzygają o cywilnoprawnej czy biznesowej kwalifikacji leasingu, ale przesądzają jedynie o skutkach podatkowych takich umów.

Przykładowy zatem leasing samochodu osobowego na 4 lata, gdy suma opłat odpowiada wartości początkowej auta może być rozliczana jako leasing – finansowy, gdy amortyzacji dokonuje korzystający, operacyjny – gdy amortyzacji dokonuje finansujący, choćby na gruncie cywilnym strony określiły ją jako najem. W konsekwencji nie będzie trzeba do rozliczania takiego samochodu stosować kilometrówki.

Również najem samochodu osobowego na 3 lata, gdy suma opłat (36 czynszów po 3130 zł + opłata za wykup 32.520,33 zł (art. 17j u.p.d.o.p.) = 145.200,33 zł) odpowiada wartości początkowej auta (32.520,33x4=130.081,32 zł) może być rozliczana jako leasing. W konsekwencji również nie będzie trzeba do rozliczania takiego samochodu stosować kilometrówki.

Autor: Krzysztof Klimek

 

Data publikacji: 01/03/2016

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

477

zła odpowiedź

467

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.