Kontakt
Oferta specjalna

Czy nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste natychmiast po jego wykupie podlega opodatkowaniu?

Podatnik (czynny VAT) zakupił samochód osobowy w drodze leasingu. Po zakończeniu spłacania rat leasingowych i wykupieniu samochodu firma leasingowa zaproponowała odkupienie samochodu i zawarcie nowej umowy leasingu na nowy samochód. Podatnik musi wystawić fakturę z 23% VAT i zapłacić go w następnym miesiącu. Jest to duża kwota, tym bardziej, że odliczał 50% VAT-u.

Czy jest możliwość skorzystania z bardziej opłacalnej opcji dla podatnika, np. wykupienie przedmiotu leasingu na osobę prywatną?

Jeśli podatnik założy, że wykupywany z leasingu samochód przeznaczy na cele prywatne, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji, również sprzedaż samochodu z majątku prywatnego nie będzie podlegała opodatkowaniu, gdyż sprzedający nie będzie w tym przypadku występował w charakterze podatnika VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) – dalej u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 7 ust. 2 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Nieodpłatne przekazanie przedmiotowego samochodu osobowego na cele osobiste, natychmiast po jego wykupie, nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług, jeśli przy nabyciu (wykupie) samochodu osobie fizycznej nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, jeśli podatnik założy, że wykupywany z leasingu samochód przeznaczy na cele prywatne, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji, również sprzedaż samochodu z majątku prywatnego nie będzie podlegała opodatkowaniu, gdyż sprzedający nie będzie w tym przypadku występował w charakterze podatnika VAT (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24.06.2016 r., ILPP2/4512-1-291/16-2/MW, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12.06.2015 r., IBPP2/4512-315/15/BW, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13.08.2014 r., ILPP1/443-428/14-4/JSK).

Data publikacji: 08/10/2018

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

1113

zła odpowiedź

723

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor1@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.