Kontakt
Oferta specjalna

Nieodliczony VAT (50%) przy nabyciu samochodu osobowego podwyższa wartość początkową auta do amortyzacji

PYTANIE

Czy zmiany wprowadzone od 1 kwietnia br. do ustawy o VAT mają wpływ na sposób rozliczenia wydatków na samochody osobowe stanowiące środki trwałe w firmie? Czy samochody takie mogą być amortyzowane, czy VAT niepodlegający odliczeniu stanowi koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

 W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień:

"na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy CIT), obowiązuje generalna zasada wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy PIT oraz art. 15 ust. 1 ustawy CIT. Przepisy te ustanawiają ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów, w myśl której, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 23 ustawy PIT (art. 16 ustawy CIT). Warunku tego nie spełniają wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na cele prywatne.

vat 2Jeżeli samochód jest środkiem trwałym w rozumieniu art. 22a ustawy PIT, art. 16a ustawy CIT (tj. m.in. stanowi własność, współwłasność podatnika i jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej), podatnik ma prawo, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych, dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Dla ustalenia wartości początkowej nabytego środka trwałego, w tym samochodu osobowego, cenę nabycia pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (art. 22g ust. 3 ustawy PIT, art. 16g ust. 3 ustawy CIT). W konsekwencji podatek VAT, który nie został odliczony, podwyższa wartość początkową środka trwałego. W tym przypadku do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej środka trwałego (podkreśl. red.) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ww. ustaw (np. art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT; art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT). (…)"

Źródło: biznes.interia.pl

Data publikacji: 09/04/2014

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

859

zła odpowiedź

395

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.