Kontakt
Oferta specjalna

Sąd najwyższy ocenił skutki zerwania umowy leasingowej

Gmach-Sadu-Najwyszego-Rzeczypospolitej-Polskiej-kariatydy-1.jpg

Odstępując od leasingu nie może być zjawiska, w którym strony zwracają sobie świadczenia, gdyż charakter umowy na to nie pozwala.

Taki wyrok dopiero Sądu Najwyższego ukazał odmienność umów leasingowych.

Art. 494 kodeksu cywilnego, stanowi, że przy odstąpieniu od umowy wzajemnej strony są obowiązane zwrócić sobie wszystko, co otrzymały na mocy umowy, a odstępujący może nadto żądać odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania umowy.

Co ciekawe, na wcześniejszej rozprawie sąd okręgowy uznał, że był to rodzaj sprzedaży na raty, a do odstąpienia od umowy doszło z winy Funduszu, więc korzystającemu z auta należy się zwrot wpłaconych rat, ponieważ uniemożliwił mu wykup samochodu. Z drugiej strony Sąd Apelacyjny powództwo oddalił. Umowa leasingu ma charakter ciągły, odstąpienie działa na przyszłość, a nie wywołuje skutków wstecz.

Broniąc rozstrzygnięcia SA, mec. Marta Rusinowicz, pełnomocnik Funduszu, mówiła, że:

kontrakt leasingu polega na tym, iż obie strony jednocześnie i sukcesywnie spełniają swoje świadczenia: korzystający uiszcza raty, w zamian korzysta z przedmiotu leasingu, którą to usługę finansuje Fundusz Leasingowy. W razie odstąpienia od umowy sprawa dokonanych świadczeń jest zamknięta.

Sąd Najwyższy uwzględnił tę argumentację i oddalił skargę spółki.

Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski wskazał w uzasadnieniu, że:

wynagrodzenie dla finansującego w leasingu określa wyraźnie art. 7091kodeksu cywilnego, stanowiąc, że korzystający zobowiązuje się zapłacić, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie równe co najmniej cenie rzeczy. Nie można tu stosować zasad odstąpienia jak przy umowach wzajemnych, nie ma bowiem ekwiwalentności świadczeń. Poza tym, o ile zwrot rat jest możliwy, o tyle nie można zwrócić korzyści uzyskanych z używania rzeczy.

NIezależnie od tego, uznano, że za brak opcji wykupu auta możliwe jest odszkodowanie.

Źródło: rp.pl

Data publikacji: 25/12/2015

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.