Kontakt
Oferta specjalna

Jakie zmiany w podatkach czekają nas w 2016?

zmiany w podatkach

Przedsiębiorca nie będzie mógł już zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków, które zostały opłacone gotówką - tak wynika ze zmian przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie ze zmianami jakie Ministerstwo Finansów przygotowało w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidziane jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które zostały opłacone gotówką zamiast przelewem bankowym. Co więcej przedsiębiorca będzie miał obowiązek dokonania zapłaty poprzez rachunek bankowy, jeśli stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca a także wtedy, gdy wartość transakcji jednorazowej przekraczać będzie równowartość 15 tysięcy złotych.

Analogicznie, jeśli przedsiębiorca wliczy wydatek do kosztów uzyskania przychodów a następnie zapłaci gotówką to będzie zobowiązany zmniejszyć koszty podatkowe w okresie rozliczeniowym, w którym dokonana została zapłata. Jeśli koszty uzyskania przychodów okażą się zbyt niskie w tym okresie, to należy zwiększyć przychody podatkowe. Problem jaki może się pojawić będzie w momencie kiedy zapłata zostanie dokonana przed naliczeniem wydatku do kosztów podatkowych.

A co w przypadku, gdy tylko część jest płacona gotówką? I tu pojawiają się pewne problemy. Jak wynika ze zmian zmniejszenie kosztów lub zwiększenie przychodów powinno następować w tej części, gdzie płatność nie była z wykorzystaniem rachunku bankowego. Jednak można to też zinterpretować w dwojaki sposób, że tylko całkowita zapłata całej kwoty nie będzie równała się z obowiązkiem dokonania korekty. Również wiele wątpliwości pojawi się w sytuacji, gdy zapłata przelewem nie będzie możliwa z powodu zastosowania środków egzekucyjnych przez urząd skarbowy czy komornika. 
Projekt ustawy nie będzie jednak dotyczyć podatników którzy prowadzą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej oraz podatników, którzy nie prowadzą działalności jak stowarzyszenia czy fundacje. Stowarzyszenia i fundacje będą mogły doliczać do kosztów uzyskania przychodów każde wydatki wynikające z faktur lub innych dokumentów, których zapłata była wykonana w innym sposób niż przez konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Zmiany nie będą odnosić się do sytuacji, w której przedsiębiorcy potrącają sobie wzajemnie należności. W takiej sytuacji nie dochodzi do płatności, więc nie ma obowiązku zastosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakazującej dokonywać zapłaty z wykorzystaniem konta bankowego.
Według eksperta może dojść do sytuacji, w której lepiej nie zapłacić za fakturę niż zapłacić gotówką. Można zauważyć, że podatnicy, którzy w ogóle nie zapłacą za faktury będą w lepszej sytuacji od tych, którzy dokonają wpłaty gotówką podczas, gdy musieli dokonać na rachunek bankowy. Pierwsza grupa nie będzie musiała dokonywać korekt, druga wprost przeciwnie.

 

Data publikacji: 01/03/2016

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.