Kontakt
Oferta specjalna

Ustalenie odpłatności udostępnienia samochodu służbowego na cele prywatne

2.jpg

Prawidłowe ustalenie odpłatności udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych wiąże się z zastosowaniem zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b UoPIT.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 UoPIT, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2 UoPIT, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń, można ustalić:

1) Jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2) Jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3) Jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4) W pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

 

Najczęstsze błędy przy ustalaniu odpłatności.

Problematyczne w praktyce okazuje się być ustalenie prawidłowej wysokości odpłatności wykorzystywania samochodu służbowego na cele prywatne. Do najczęściej popełnianych przez podatników błędów przy ustalaniu wartości świadczenia należą:

 

Ustalenie odpłatności na podstawie ryczałtu.

Takie rozwiązanie należy uznać za nieprawidłowe, ponieważ każdy pracownik w sposób indywidualny wykorzystuje samochód osobowy na cele prywatne i nie sposób odgórnie ustalić dla wszystkich pracowników jednej kwoty odpłatności wykorzystania pojazdu na cele prywatne (np. pracownik biurowy wykorzystuje samochód służbowy na cele prywatne tylko 1 h w tygodniu, pracownik o zadaniowym czasie pracy 1 h dziennie). Należy wskazać, iż kwota ustalonej odpłatności nie jest powiązana w żaden sposób z rynkową wartością tego świadczenia. Ponadto, taki sposób ustalenia odpłatności nie wynika z treści art. 11 UoPIT.

 

Ustalenie odpłatności na podstawie tzw. kilometrówki.

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu służbowego wykorzystywanego na cele prywatne, zdaniem organów nie jest prawidłowym sposobem ustalenia wysokości przychodu pracownika (odpłatność jest wyceniana na podstawie iloczynu ilości przejechanych kilometrów w celach prywatnych i stawki za kilometr przebiegu pojazdu), ponieważ nie jest powiązane w żaden sposób z rynkową wartością tego świadczenia. Ponadto, taki sposób ustalenia odpłatności nie wynika z treści art. 11 UoPIT.

Powyższe, potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn.: IPPB2/415-666/09-4/MG, wskazując, iż „(…) ustalając cenę usługi polegającej na udostępnieniu samochodu służbowego dla celów prywatnych, spółka nie może posłużyć się ustalonym przez siebie limitem kilometrów i stawką wynikającą z rozporządzenia (...). Ustalając (...) wartość udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika, należy wziąć pod uwagę markę samochodu, rok produkcji, stan techniczny, przebieg, wyposażenie i porównać z cenami usług świadczonych przez działające na tym samym terenie co spółka, firmy zajmujące się wynajmem takich samochodów, które po analizie powyższych kryteriów odpowiadają samochodowi wykorzystywanemu przez pracownika. (…)”

 

Ustalenie odpłatności na podstawie wartości samochodu służbowego.

Ustalenie odpłatności na podstawie wartości rynkowej samochodu należy uznać za błędne, ponieważ kwota ustalonej odpłatności nie jest powiązana w żaden sposób z rynkową wartością tego świadczenia. Ponadto, taki sposób ustalenia odpłatności nie wynika z treści art. 11 UoPIT.

 

źródło: biznes.onet.pl

 

Data publikacji: 15/10/2014

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.