Kontakt
Oferta specjalna

Uproszczenie zasad ewidencji leasingu

Axa9.jpg

Już od 2016 roku pojawi się uproszczenie w ewidencji leasingu. Już we wrześniu 2015 pojawiła się nowelizacja ustrawy o rachunkowości, dzięki której małe jednostki i przedsiębiorstwa mają możliwość rezygnacji z ujmowania leasingu finansowego w oparciu o prawo bilansowe.

Uproszenie przewidziane w ewidencji leasingu dla małych jednostek powoduje, że umowa podatkowa nazwana dalej mianem leasingu operacyjnego daje możliwość w księgach rachunkowych niezależnie od treści ekonomicznej umowy ujmowania kosztów leasingu jako kosztów usług obcych (bazując o faktury od finansującego). Korzystający z ułatwień nie musi wprowadzać do ksiąg wartości przedmiotu wziętego w leasing oraz nie ma prawa dokonywania amortyzacyjnych odpisów. Nie zostają ujęte również zobowiązania z poziomu umowy leasingowej, jedynie jako aktualne rozrachunki z dostawcą czyli kwoty wynikającej z faktur miesięcznych.

Niedługo, bo do końca roku 2015 jedynie podmiot niepoddający swoich sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta mógł szukać uproszczeń w obrębie podatkowego rozpoznania skutków zawieranych umów leasingowych. W przypadku, gdy sprawozdanie było poddawane badaniu automatycznie traciło prawo do uproszczenia. Dzięki wprowadzonej nowelizacji więcej osób będzie miało możliwość rezygnacji z ujmowania leasingu finansowego dzięki art. 3 ust 6 uor dotyczącego małych jednostek. Ustawa o rachunkowości ułatwi korzystanie z prostszych rozwiązań dotyczących ewidencji umów leasingowych ale tylko w przypadku, gdy nie powodują one zniekształcenia w sprawie sytuacji majątkowej lub finansowej korzystającego z uproszczeń. Ze wspomnianych wcześniej rozwiązań nie będą mogli na pewno skorzystać jednostki określone w art.3 ust.1 e uor a mianowicie:

  • emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, krajowe instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, a także inne jednostki sektora finansów publicznych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG
  • jednostki organizacyjne, które działają na podstawie Prawa bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • jednostki chcące ubiegać się lub ubiegające o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów wymienionych w punkcie powyżej

 

Data publikacji: 02/01/2016

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.