Kontakt
Oferta specjalna

Polubowne metody rozwiązywania sporów w polskim prawie

hammer-719068-1280.jpg

Już od 2005 roku obowiązuje w Polsce w sprawach cywilnych mediacja, jako metoda rozwiązywania sporów. Nie jest ona jednak popularna, choć wkrótce ma się to zmienić za sprawą przyjęcia przez rząd projektu zmian w przepisach.

Proponowane zmiany

Rząd proponuje, aby wspierać polubowne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Preferowanymi sposobami miałby być przy tym arbitraż i mediacja. Pozwoliłoby to zdaniem polityków na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmy i na odciążenie sądów.

Projekt ustawy ma znowelizować przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Mają polegać na tym, aby strony konfliktu były obowiązkowo, jak najwcześniej informowane o możliwości ugodowego rozwiązania sprawy. Taka informacja miałaby znaleźć się już w pozwie, a strony powinny podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli takie działanie nie byłoby podjęte, powód powinien wyjaśnić przed sądem przyczyny tego stanu rzeczy.

Sąd także byłby zobligowany do przekazania stronom, na wstępnym etapie postępowania, informacji o możliwości skierowania sprawy do mediacji. Centrum Informacyjne Rządu uzasadnia projekt tym, że każdorazowo „sędzia powinien ocenić, czy sprawa może zostać rozwiązana poprzez mediację oraz nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego uzyskają informację na temat mediacji albo wezwać strony na posiedzenie niejawne”.

Strony sporu będą miały pierwszeństwo przy wyborze mediatora, który będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przystąpieniu stron do mediacji. Mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy, a nie jedynie jednego miesiąca, jak jest obecnie. Jeśli z przyczyn niezależnych od wierzyciela nie dojdzie do mediacji przedsądowej, zachowa on pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy. Zachętą do mediacji ma być zwolnienie od opłaty sądowej wniosku o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem. Z drugiej strony, sąd będzie mógł obciążyć kosztami podmiot odmawiający w sposób nieuzasadniony mediacji.

Ugody niepopularne

Pomimo możliwości rozstrzygania spraw cywilnych w ramach mediacji, liczba ugód zawieranych w jej wyniku nie przekracza 0,2 proc. spraw rozpoznawanych przez sądy. Zdaniem resortu gospodarki i sprawiedliwości niepopularność ugody wynika z braku wiedzy zainteresowanych stron dotyczącej możliwości skorzystania z mediacji.

Projekt zaakceptowany przez rząd ma uświadamiać stronom, że: „każdy spór powinien zostać poprzedzony oceną, czy sprawa może zostać zakończona polubownie, a sędziemu ułatwi podjęcie decyzji o skierowaniu stron do mediacji w toku postępowania sądowego”.

Data publikacji: 19/06/2015

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.