Kontakt
Oferta specjalna

Pojazdy specjalne bez ewidencji przebiegu

bez-ewidencji-przebiegu.jpg

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (Dz. U. z 30 maja 2014 poz. 70), które weszło w życie od 1 czerwca 2014 roku, wprowadziło nowe rozwiązanie w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Dotychczas to art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług wskazywał, które pojazdy są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji. Wskazane wyżej rozporządzenie wskazuje dodatkowe pojazdy, które z takiego zwolnienia mogą korzystać. 
Od 1 czerwca 2014 r. obowiązkowi prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie podlegają:

  • pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika) oraz oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze pod warunkiem, że odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika,
  • pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, jeśli podatnik dla celów uproszczenia zdecyduje się korzystać z ograniczonego prawa do odliczenia podatku VAT, bądź też podatnikowi nie przysługiwało w ogóle prawo do obniżenia tego podatku, z uwagi na wykorzystywanie tych pojazdów wyłącznie do działalności zwolnionej od VAT.
  • pojazdy specjalne- o przeznaczeniu: 
  1. pomoc drogowa- ale zwolnione są tylko pojazdy, które posiadają nadwozie konstrukcyjne przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów, 
  2. pojazd pogrzebowy- taki, który posiada więcej niż jeden rząd siedzeń albo dopuszczalną masę całkowitą równą bądź mniejszą niż 3 tony. Wcześniej już, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 roku zostały wyłączone z obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdy pogrzebowe, mające jeden rząd siedzeń i dopuszczalną masę całkowitą większą niż 3 tony, 
  3. bankowóz- typu A i B, który ze względu na swoją konstrukcję nie będzie używany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Wcześniej już, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 roku z obowiązku prowadzenia ewidencji zostały zwolnione inne typy bankowozów.

Osoby, które korzystają z tych pojazdów są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Co więcej nie mają obowiązku składania VAT-26 do naczelnika urzędu skarbowego. Nie należy jednak zapominać, że art. 86a ust. 4 pkt ustawy o VAT stanowi, że  podatnicy muszą złożyć zapewnienie, że nie wykorzystują tych pojazdów do celów innych niż działalność gospodarcza, którą prowadzą.

Data publikacji: 23/06/2014

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.