Kontakt
Oferta specjalna

Odsetki od lokaty bankowej są przychodem z działalności gospodarczej

Wyzsze-odsetki-zaleglosci-5253251.jpg

Od pierwszego stycznia wszedł w życie zapis regulujący sytuację przedsiębiorców posiadających lokaty terminowe. Według nowych przepisów, właściciele firm będą uzyskiwać w ten sposób przychody z działalności gospodarczej. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością wykazywania zysków przechowywanych w bankowych depozytach w zeznaniach podatkowych.

Dotychczas zapis ten uwzględniał w opodatkowaniu jedynie przychody wynikające z prowadzenia rachunku bankowego. W nowej wersji przepis ten uwzględnia więcej możliwości uzyskania dodatkowych środków przez przedsiębiorcę. Zmiany te obejmują przede wszystkim odsetki pochodzące ze środków ulokowanych na definiowanych prawem bankowym rachunkach rozliczeniowych, a także rachunki założone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Przede wszystkim jednak zapis skupia się na przychodach w postaci odsetek od lokat terminowych oraz kwot uzyskiwanych w postaci innych form inwestowania i oszczędzania założonych w ramach tych rachunków.

Zapis dotyczący SKOK-ów miał przede wszystkim charakter uporządkowujący i definiujący, gdyż miał zapobiec praktykowaniu przez przedsiębiorców zakładanie w nich kont oszczędnościowych w celu pominięcia opodatkowania. Przepisy obejmujące przychody z lokat będą jednak miały znaczny wpływ na politykę stosowaną przez właścicieli firm.

Wynika to głównie ze zmian w kwestii instytucji odpowiedzialnej za pobieranie podatku. Są one poniekąd korzystne dla przedsiębiorców, gdyż zmniejszy się stawka ryczałtu. Lokaty są bowiem standardowo obarczone 19% podatkiem, za którego pobieranie odpowiedzialny jest bank. W przypadku, gdy to właściciel firmy będzie rozliczał się z lokaty z urzędem skarbowym, wysokość opłaty będzie równać się jedynie 18 procentom. Okazuje się jednak, że zniżka ta będzie wiązała się ze sporymi problemami.

Wynikać będą one głównie z faktu, iż jeśli przedsiębiorca na jednym rachunku założone ma dwie lokaty – jedną do celów firmowych, drugą do celów prywatnych – ciężko mu będzie udowodnić przed fiskusem, iż obie nie służą gromadzeniu przychodów przeznaczonych jedynie do finansowania działalności gospodarczej. Zyski z obu lokat powinny zostać zatem wpisane do rozliczenia podatkowego. Dotychczas podatek zryczałtowany naliczany był przez banki, dzięki czemu właściciel nie miał dodatkowych obowiązków z tym związanych.

Kolejną zmiany dotyczyć będą ewidencji firmy – zwiększy się bowiem ilość zapisów, jakie przedsiębiorca prowadzi z przeznaczeniem dla przedsiębiorstwa. Znajdą się w niej bowiem wszelkie przychody uzyskane w drodze rozwiązania lokaty, a także dokumentacja związana z jej zlikwidowaniem. Jest to związane przede wszystkim z ewentualną kontrolą skarbową, gdyż wszelkie zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu po pięciu latach.

Przedsiębiorcy, oprócz lokat, posiadają jeszcze inne formy uzyskiwania przychodów, takie jak rachunek maklerski albo obligacje skarbowe, które założone są na ich rachunku. Nie wiadomo jednak, jak rząd ustosunkuje się do przychodów uzyskiwanych w drodze tego rodzaju działalności. W ustawie nie znalazł się bowiem zapis konkretnie regulujący chociażby zyski z funduszy inwestycyjnych.

Najlepszą radą dla przedsiębiorców posiadających na swoich rachunkach lokaty założone z przeznaczeniem na cele prywatne jest jak najszybsze założenie nowego konta. W ten sposób unikną oni wszelkich wątpliwości, które zostaną wysunięte przez urząd skarbowy, a także dużej części związanej z tym papierkowej roboty. Wiąże się to także przede wszystkim z jasnym i klarownym określeniem sposobu rozliczania podatkowego każdego z otrzymanych w ten sposób przychodów. 

Data publikacji: 20/01/2015

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.