Kontakt
Oferta specjalna

Kontrola podatkowa bez zapowiedzi

0da05ab3a437e73a933346f2fa6b927a.jpg

Pracownicy urzędu skarbowego przystępują do kontroli poprzez doręczenie uprawnionej osobie upoważnienia do jej przeprowadzenia i okazanie legitymacji służbowych. O swojej wizycie zazwyczaj informują przedsiębiorcę poprzez przesłanie zawiadomienia.

Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej nie zawiadamia się w przypadkach określonych w art. 282c Ordynacji podatkowej. O zamiarze wszczęcia kontroli nie zawiadamia się m.in., jeżeli kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o VAT.

W wyjątkowych sytuacjach kontrolerzy mogą przystąpić do pracy po okazaniu tylko legitymacji służbowych - bez wysyłania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli i bez doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Zezwala się na to, gdy jest to niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego bądź dla zabezpieczenia dowodów ich popełnienia (art. 284a § 1 Ordynacji podatkowej). 

O tym, że kontrolerzy nie zawsze zawiadamiają o zamiarze przeprowadzenia kontroli przekonał się jeden z podatników, u którego kontrolę wszczęto nie zawiadamiając go o tym fakcie. W jakich okolicznościach do tego doszło wskazuje uzasadnienie wyroku WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 325/14 (orzeczenie nieprawomocne).

W rozpatrywanej przez Sąd sprawie kontrolę wszczęto bez zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia z uwagi na informacje zawarte w anonimowym piśmie oraz informacje o braku składanych przez podatnika deklaracji VAT-7, jak również braku zeznania podatkowego PIT-36. Na tej podstawie organ podatkowy założył, że niezbędne jest podjęcie kontroli bez uprzedniego zawiadamiania podatnika o zamiarze jej wszczęcia. Uznano bowiem, że tylko w ten sposób podjęta kontrola mogła służyć zabezpieczeniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

 

źródło: Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014, strona 1

Data publikacji: 10/09/2015

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.