Kontakt
Oferta specjalna

Zawyżenie lub obniżenie kwoty podatku na fakturze – konsekwencje

Wylaczenia-przedmiotowe-z-odliczenia-podatku-VAT-etq6Ro.jpg

Konsekwencje związane z niewłaściwie określoną stawką VAT na fakturze dotykają zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę usług czy towarów. Efekt takiego błędu powoduje wystąpienie u sprzedawcy konkretnych zaległości podatkowych. Nabywcy natomiast grozi w niektórych przypadkach utrata prawa do odliczenia podatku z błędnie sporządzonej faktury.

Negatywne skutki o których mowa są stosowane każdorazowo zarówno gdy zaniżamy bądź zawyżamy stawkę VAT.  Obowiązek wystawienia faktury korygującej stoi po stronie jednostki, która wystawiła błędny dokument.

 

Zawyżenie stawki i kwoty podatku od towarów i usług

Jeśli sprzedawca produktu bądź też świadczący usługi zawyżył opisana stawkę co w konsekwencji wiązało się także z podwyżką podatku od towaru i usług, musi w następnej kolejności odprowadzić podatek w określonej kwocie. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zawarto w art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli ta sama sytuacja przytrafi się osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, bądź po prostu osobie fizycznej – również stoi po jej stronie obowiązek opłaty podatku (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT). Zasadę tę stosuje się odpowiednio, jeżeli podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego (art. 108 ust. 2 ustawy o VAT). Bez względu na to czy stawa podatku była wskazana prawidłowo, czy też zawyżona sprzedawca zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty wskazanej na fakturze kwoty VAT.

Każda błędnie wystawiona faktura może oczywiście zostać skorygowana, co umożliwia nam przywrócenie prawidłowej stawki podatku. Według art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT tego typu faktura ma prawo zostać wystawiona w momencie gdy wykryjemy błędy nie tylko w podatku, ale i w cenie, stawce czy innej pozycji. Obniżenie podatku natomiast nastąpi dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od odbiorcy przyjmującego poprawioną fakturę. Takie potwierdzenie, które otrzymuje podatnik jest niezbędne – musimy otrzymać je przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Według art. 29a ust. 13 ustawy o VAT podatnik, który otrzyma to potwierdzenie po upływie terminu rozliczenia może uwzględnić fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał to potwierdzenie.

Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

● eksportu towarów,

● wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

● dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, a także

● sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (art. 29a ust. 15 ustawy o VAT).

 

Obowiązek ten nie dotyczy również przypadków, gdy na fakturze nie był wykazany VAT.

źródło: infor.pl

Data publikacji: 10/02/2015

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.