Kontakt
Oferta specjalna

Ewidencja leasingu w 2016 roku

bookkeeping-615384-960-720.jpg

W 2016 roku ma nastąpić zmiana w niektórych z zasad ewidencji działalności gospodarczej. Małe przedsiębiorstwa mogą zrezygnować z oznaczania leasingu finansowego, jeśli podatkowo jest to leasing operacyjny.

Ustawa przewiduje możliwość stosowania  z uproszczonych rozwiązań do ewidencji umów leasingu finansowego, jeżeli nie zburza to istotnie obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego ze sprawozdania finansowego.

Z uproszczeń nie mogą skorzystać jednostki określone w art. 3 ust. 1e uor, tj.:

jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów wymienionych w punkcie powyżej, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, krajowe instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, a także inne jednostki sektora finansów publicznych.

Uproszczona ewidencja

Uproszenie przewidziane dla małych jednostek polega na możliwości ujmowanie umów zgodnie z regulacjami prawa podatkowego. Oznacza to, że jeśli umowa podatkowo uznana jest jako leasing operacyjny, to w księgach rachunkowych niezależnie od treści ekonomicznej umowy, ujmuje się koszty leasingu jako koszty usług obcych na podstawie faktur od finansującego. Korzystający nie wprowadza do ksiąg wartości przedmiotu leasingu i nie ma prawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Nie ujmuje się także zobowiązania z tytułu umowy leasingowej, tylko jako bieżące rozrachunki z dostawcą kwoty wynikające z faktur miesięcznych.

Data publikacji: 18/12/2015

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

888 444 001

dyrektor@go-leasing.info

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Zamknij [X]

Poznaj ofertę

AUDI A6 2.0 TDI ultra S tronic Comfort 190KM

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GO-leasing jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.